Velkommen til KIR

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
Sted: mandag d 26/9 kl. 18:00 i rytterstuen.
Dagsorden. 
1. Valg af ny kassere
2. Valg af bestyrelsesmedlem
Da vores nuværende kassere Peter ønsker at trække sig, da hans tilhørsforhold til kir stopper har Peter bedt bestyrelsen om at finde en ny til posten som kassere. Hvis vi ikke finder en ny kassere har Peter indvilliget i at hjælpe klubben videre i en hvis omfang frem til den ordinære generalforsamling.
Vi i bestyrelsen håber da at en ny vil træde ind, da det ellers vil få den konsekvens at klubben ikke kan drives videre grundet for få i bestyrelsen. 
Bestyrelsen har de sidste måneder kæmper for at rydde op i den tidligere ret så skrantende økonomi og en ny kassere vil overtage en post hvor alt er ok. Så bestyrelsen håber at der sidder en med et godt øje for tal og regnskab som vil træde ind i en nu velfungerende bestyrelse. 
HvIs der er spørgsmål til posten er i velkommen til at sende en mail til nuværende kassere Peter på pkanstrup@dsb.dk
Vel mødt 
Bestyrelsen